JobTrioens mål er at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Alle JobTrioens forløb er fokuseret omkring et godt samarbejde med borger, sagsbehandler og arbejdsgiver
gennem en helhedsorienteret og kvalitetsbevidst indsats.

Hvem er JobTrioen?

Vi er to aktører, der er gået sammen og har dannet JobTrioen:TeamAktiv og Wattar Gruppen(Kognitivt Psykologcenter)

Høj
faglighed.

Det er vigtigt for os, at borger, sagsbehandler og arbejdsgiver oplever en høj faglig standard hele vejen igennem forløbet og samarbejdet; fra den første kontakt, til det kontinuerlige samarbejde med arbejdsgiver
og den skriftlige tilbagemelding.

Borgeren
i centrum

Borgeren er altid i centrum, når vi samme planlægger og tilrettelægger forløbet og vi arbejder fokuseret med borgers empowerment, egen motivation og inddragelse i forhold til tilbagevenden til
arbejdsmarkedet.

Helhedsorienteret
indsats

Alle JobTrioens forløb er fokuseret omkring et godt samarbejde med borger, sagsbehandler og arbejdsgiver gennem en helhedsorienteret og kvalitetsbevidst indsats.

Vi prioriterer:

  • Vi prioriterer, at både borger og sagsbehandler modtager et forløb af en høj faglig standard hele vejen igennem; fra den første kontakt, til samarbejdet med arbejdsgivere og til den skriftlige tilbagemelding.

Vi har erfaringer:

  • Vi har gode erfaringer med at stille borgeren i centrum for tilrettelæggelse af forløbet og vi arbejder fokuseret med borgers egen motivation og inddragelse i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Vores tro på udvikling:

  • Vi møder borgerne med et ligeværdigt udgangspunkt, hvor respekt for og tro på udvikling for den enkelte er i
    højsædet.

Fokus på:

  • Alle JobTrioens forløb er fokuseret omkring et godt samarbejde med borger, sagsbehandler og arbejdsgiver
    gennem en helhedsorienteret og kvalitetsbevidst indsats.